Do Stalagu Luft III trafiają szczególnie "trudne" przypadki

Lotnicy, którzy pomimo kar uparcie podejmują próby ucieczek, by znów stanąć w szeregach oddziałów powietrznych RAF-u. Początkowo są to głównie Brytyjczycy, później także obywatele USA, Australii, Nowej Zelandii, Kanady i krajów europejskich takich jak Polska.

Grupa więźniów ucieka wykopanym tunelem

z najlepiej strzeżonego obozu III Rzeszy - Stalagu Luft III - ponad 200 km od Szczecina. Dwóch norweskich lotników Per Bergsland i Jens Müller wybierają Szczecin. We Francuskim domu publicznym szukają kontaktu przerzutowego. Do miasta dociera również Anglik Harry Day i Polak Paweł Tobolski w mundurze Luftwaffe. Ich jedyną szansą jest siostra Polaka, mieszkająca w niemieckim Szczecinie. Trwa wyścig z czasem.

„Wielka Ucieczka na Północ” to fabularyzowany dokument akcji,

w którym heroiczny wysiłek lotników RAF ukazuje nam odwieczną potrzebę wolności i cenę jaką trzeba zapłacić by tę wolność odzyskać.

Stalag Luft III is a camp for particularly 'difficult' cases

Airmen who despite sanctions stubbornly attempt to escape to rejoin the ranks of the RAF. In the beginning, they are mostl British and later also citizens of the USA, Australia, New Zealand, Canada and European countries such as Poland.

A group of prisoners escape through a tunnel 

from the best guarded camp of the Third Reich - Stalag Luft III - 200 km from Szczecin. Two Norwegian pilots Per Bergsland and Jens Müller choose Szczecin. In a French brothel they look for ally. Harry Day and Pole Paul Tobolski, wearing Luftwaffe uniform, also reach the city. Their only chance is Pole's sister, who married a German. It is a race against time.

'The Great Escape to the North' is a unique docu-drama,

keeping the viewer in suspense from the first minute to the last. The heroic act of RAF's airmen was a great effort fulfiling the eternal need for freedom.